Lớp học cuối tuần

British English Club cung cấp lớp học 1 thầy 1 trò và lớp học vào cuối tuần cho mọi lứa tuổi