Học phí

 

Tiếng Anh
cơ bản

đ 2,990,000

 • 60 phút / buổi học
 • 3 ngày / tuần
 • 100% Giáo viên ngước ngoài (Anh)
 • Thời gian cố định 2,4,6 or 3,5,7
 • Tối đa 5 học viên / lớp
 • Miễn phí kiểm tra trình độ tiếng Anh

Đăng ký ngay

Tiếng Anh
doanh nghiệp

đ 3,500,000

 • 60 phút / buổi học
 • 3 ngày / tuần
 • 100% Giáo viên ngước ngoài (Anh)
 • Thời gian cố định 2,4,6 or 3,5,7
 • Tối đa 5 học viên / lớp
 • Miễn phí kiểm tra trình độ tiếng Anh

Đăng ký ngay

Lớp học
1 thầy 1 trò

đ 6,990,000

 • 60 phút / buổi học
 • 3 ngày / tuần
 • 100% Giáo viên ngước ngoài (Anh)
 • Thời gian linh động theo nhu cầu học viên
 • 1 học viên / lớp
 • Miễn phí kiểm tra trình độ tiếng Anh

Đăng ký ngay

Lớp luyện thi
IELTS / TOEIC

đ 6,990,000

 • 60 phút / buổi học
 • 3 ngày / tuần
 • 100% Giáo viên ngước ngoài (Anh)
 • Thời gian linh động theo nhu cầu học viên
 • 1 học viên / lớp
 • Miễn phí kiểm tra trình độ tiếng Anh

Đăng ký ngay