Học hoàn toàn với giáo viên bản ngữ

Lớp học tại British English Club tập trung vào kỹ năng nghe và nói với giáo viên bản ngữ (Anh, London)