Chương trình học theo chuẩn Cambridge và Oxford

Tất cả các khóa học tại Brish English Club đều theo chương trình chuẩn Cambridge và Oxford