Mình rất thích học ở British English Club

“Mình rất thích học ở British English Club vì lớp có dạy kĩ năng nói, giao tiếp bằng tiếng Anh qua điện thoại và cách truyền đạt ý của mình một cách chính xác.”

Chị Minh Trí
5
Average: 5 (1 vote)