“Mình đã học được sự tự tin để giao tiếp với người khác

“Mình đã học được sự tự tin để giao tiếp với người khác, đặc biệt là người nói tiếng Anh. Lớp học rất vui, giáo viên vui tính. Mình rất thích lớp học này.”

Anh An học viên của Trung tâm
4
Average: 4 (1 vote)