Start và begin

Start và begin

1/ Về nghĩa, START và BEGIN đều có nghĩa là bắt đầu, khởi đầu. Giữa chúng hầu như không có sự khác biệt nào mà còn có thể được dùng thay thế cho nhau.

2/ Tuy nhiên, vẫn có những sự khác biệt giữa chúng.

- Trước tiên, START có thể được sử dụng như một động từ và cả như một danh từ còn BEGIN thì chỉ là động từ.


- Về mức độ, START thường mang đến một cảm giác nhanh, mạnh và bất ngờ, như là một hành động xảy ra vào một thời điểm. Begin thường mang đến cảm giác từ từ hơn, chậm rãi hơn và nói về một quá trình.


* You should start training your staff right now or you’ll be late!
(Bạn nên bắt đầu huấn luyện cho nhân viên của mình ngay đi nếu không thì muộn đấy)


* She begins to cry when Jack makes her promise to give him a lot of money. (Cô ấy bắt đầu khóc khi Jack bắt hứa cho anh ta nhiều tiền)


- START có nghĩa rộng hơn nên BEGIN không được dùng thay cho START trong các trường hợp sau:


+ Dùng với máy móc: Press the button and the engine will start. (Nhấn nút và máy sẽ khởi động)


+ Dùng với nghĩa là khởi hành một chuyến đi: Let’s start early before the traffic gets worse. (Hãy khởi hành sớm trước khi giao thông trở nên tệ hơn)


+ Khi nói về một người mở màn, bắt đầu một sự kiện nào đó hay bộ phận khởi động, món khai vị, v..v, chúng ta chỉ dùng STARTER.


+ Khi bắt đầu từ một điểm xác định nào đó. This collection is very expensive with prices start from £1000. (Bộ sưu tập này rất đắt với giá bán bắt đầu từ 1000 bảng Anh trở lên)


Cũng có trường hợp START không được dùng thay cho BEGIN:


+ Nói về một người mới hoàn toàn trong một lĩnh vực nào đó English for beginners (Tiếng Anh cho người mới học)


3/ Khác biệt khi dùng START và BEGIN với TALK:


+ START TO TALK sử dụng đối với những em bé đắt đầu biết nói. My baby started to talk 3 weeks ago and her first word was mama (Con tôi mới biết nói 3 tuần trước và từ đầu tiên mà nó nói là gọi mẹ.)


+ BEGIN TO TALK có nghĩa là bắt đầu nói. He began to talk 40 minutes ago and never stopped. (Anh ta bắt đầu nói cách đây 40 phút và chẳng dừng lại.)