Lease vs Rent

Lease vs Rent

Cách dùng của Hire, Rent và Lease nghĩa tiếng Việt chung là "thuê" nhưng cách dùng thì có khác nhau 1 chút chúng ta nên so sánh thành cặp "rent vs lease" và "rent vs hire" thứ nhất, "rent vs lease":

rent là thuê đồ gì đó trong thời gian ngắn (tính theo giờ hoặc ngày), có thể kéo dài thời gian thuê hoặc hủy việc thuê mà không mất phí

Lease là thuê dài hạn (tính theo năm), là việc phải có sắp xếp, đăng ký cố định, phải mất phí đặt cọc nếu hủy việc thuê

Thứ hai, "rent vs hire"

rent là thuê đồ gì và mình tự quyền sử dụng hire là thuê đồ và để người khác làm hộ

eg: hire a car là thuê ô tô có người lái, hoặc các taxi hay có biển "for hire",

rent a suit chứ không thể nói hire a suit

 

Lease vs Rent

 

Rent and Lease are terms used with respect to real estate. Both are used in context to using a land, building etc in return for a payment. The two differ in terms of the time period, payment and type of contract.

Comparison chart

Improve this chart

Lease

Rent

Meaning:

It is a contract renting land, buildings, etc., to another; a contract or instrument conveying property to another for a specified period

Renting is an agreement where a payment is made for the temporary use of a good or property owned by another person or company

Flexibility:

Not flexible

It is flexible

Time:

Long term

Short term

Agreement:

Pre determined and cannot be broken without breaking the lease

Pre determined and terms can be changed

Mode of agreement:

Written

Oral/Written

Stability:

Both landlord and tenant have stability

Not much stability